Εισηγητές

Πρόσκληση για παρουσίαση εργασιών

Στο πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ενταχθούν εργασίες που αναδεικνύουν το Αριστοτέλειο έργο και την επίδραση που αυτό άσκησε στις επιστήμες έως σήμερα. Κατηγορίες εργασιών που θα παρουσιαστούν, είναι:

 • Κεντρικές ομιλίες
 • Προφορικές εισηγήσεις
 • Αναρτημένες ανακοινώσεις
 • Βιωματικά εργαστήρια
 • Παρουσιάσεις σχεδίων εργασίας (projects) και εν γένει καινοτόμων διδακτικών σεναρίων που υλοποιήθηκαν στο σχολικό πλαίσιο με βάση το έργο και τη ζωή του Αριστοτέλη. Στις συγκεκριμένες παρουσιάσεις, είναι επιθυμητή η ενεργός συμμετοχή μαθητών και μαθητριών.

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν μία εργασία στο Συνέδριο, χρειάζεται να αποστείλουν μια εκτεταμένη περίληψη (μέχρι 600 -700 λέξεις) στα ελληνικά, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, στο e-mail emeflorinas@gmail.com.

 1. Κατεβάστε το πρότυπο για την υποβολή της περίληψης.
 2. Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης για εισήγηση

Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή της πρότασής, θα σταλεί μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2016

Στη συνέχεια, και μετά την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, οι εισηγητές θα αποστείλουν την πλήρη εργασία τους έως τις 15 Δεκεμβρίου 2016, για να περάσει από το σύστημα κρίσης, ώστε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου, τα οποία θα αναρτηθούν σε ψηφιακή μορφή.
Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα επιλεγούν με την πρακτική των ανεξάρτητων κριτών.

Κατεβάστε το πρότυπο για την υποβολή της πλήρους εργασίας

Η συνδρομή ανά εισηγητή/τρια και εισήγηση, ορίζεται στο ποσό των 20 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί κατά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Οι Θεματικοί Άξονες του Συνεδρίου είναι:

Α) Ο Αριστοτέλης σε σχέση με τον Φυσικό Κόσμο 

 1. Φυσική
 2. Βιολογία
 3. Μαθηματικά
 4. Αστρονομία
 5. Μετεωρολογία
 6. Κοσμολογία
 7. Τεχνολογία

Β) Ο Αριστοτέλης σε σχέση με τον Άνθρωπο

 1. Ηθική
 2. Ψυχολογία
 3. Κοινωνιολογία
 4. Πολιτική και Δίκαιο
 5. Φιλοσοφία
 6. Ρητορική
 7. Παιδαγωγική
 8. Θεολογία
 9. Επιστημολογία
 10. Λογική
 11. Τέχνη
 12. Ιατρική

Δεκτές μπορούν να γίνουν επίσης εργασίες που δεν εμπίπτουν στα προαναφερόμενα πεδία.