Συμμετοχή

Φόρμα εγγραφής στο συνέδριο

eggrafi

Κόστος συμμετοχής

Εισηγητές/τριες: 20 ευρώ

Εισηγητές – μέλη της Επιστημονικής ή Οργανωτικής Επιτροπής: το ήμισυ της προβλεπόμενης συνδρομής

Σύνεδροι: 10 ευρώ

Φοιτητές/τριες: 5 ευρώ