Σημαντικές ημερομηνίες

Προθεσμία υποβολής αίτησης για ένταξη στην Ομάδα Κριτών του Συνεδρίου: 10 Σεπτεμβρίου 2016 (έληξε)
Ενημέρωση για την ένταξη στην Ομάδα Κριτών: έως 30 Σεπτεμβρίου 2016
Προθεσμία αποστολής εκτεταμένων περιλήψεων: 10 Οκτωβρίου 2016
Προθεσμία για την υποβολή σχεδίων εργασίας (projects) και καινοτόμων διδακτικών προτάσεων: 20 Οκτωβρίου 2016
Ενημέρωση για την αποδοχή των εργασιών: 20 Οκτωβρίου 2016
Ενημέρωση για την αποδοχή σχεδίων εργασίας και καινοτόμων διδακτικών προτάσεων: 25 Οκτωβρίου 2016
Ανακοίνωση προγράμματος: 15 Νοεμβρίου 2016
Διεξαγωγή Συνεδρίου: 25-27 Νοεμβρίου 2016
Υποβολή εργασιών προς κρίση για τα πρακτικά: 15 Δεκεμβρίου 2016

ανανεώθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2016